A súa empresa non pode depender de subvencións, pero tampouco pode permitirse renunciar a elas. Encargámosnos das solicitudes e trámites.